Klokkenluidersregeling verplicht

Heeft u al een klokkenluidersregeling?

Met ingang van 1 juli 2016 treedt de Wet Huis voor klokkenluiders in. Dit heeft als gevolg dat organisaties met meer dan 50 werknemers een klokkenluidersregeling moeten hebben.

 

Wat moet er in staan?

U bent behoorlijk vrij in het opstellen van de regeling. Er is wel een aantal wettelijke minimumeisen (artikel 2.2 van de wet). Wij raden aan ook op te nemen dat de regeling niet bedoeld is voor individuele problemen; het moet gaan om meer structurele misstanden die het individuele overstijgen. Een uitgebreid voorbeeld treft u aan op de website van het Huis voor de klokkenluiders (tot 1 juli Adviespunt Klokkenluiders).

 

Hoe moet u de regeling vaststellen?

Belangrijk is om de OR te betrekken. De regeling dient door de OR te worden goedgekeurd (artikel 2). Verder hangt de wijze van vastellen af van de governance die in uw organisatie geldend is.

Wordt u onderzocht?

De afdeling Onderzoek van het Huis voor klokkenluiders kan een onderzoek bij uw organisatie instellen naar aanleiding van een melding door een klokkenluider – die op zijn verzoek anoniem kan blijven. U dient hieraan mee te werken, bijvoorbeeld door het verstrekken van (vertrouwelijke) stukken. Er geldt wel een verschoningsrecht, bijvoorbeeld voor advocaten.

 

Bent u zelf klokkenluider?

Als u de nieuwe Edward Snowden bent, dan kunt u blij zijn met de nieuwe wet. Zo verbiedt artikel 7:658c BW werkgevers een klokkenluider te benadelen zolang hij/zij te goeder trouw en naar behoren melding heeft gedaan van de misstand. U kunt advies vragen aan het Huis voor klokkenluiders. Ook kunt u bij het Huis een melding doen, maar uitgangspunt is dat u eerst de misstand meldt bij de eigen organisatie. Zoals bekend loopt het met klokkenluiders vaak niet goed af. De wet dient er toe om de klokkenluider beter te beschermen. Zo gelden er geheimhoudingsbepalingen voor de ontvangers van de melding. Maar het budget van het Huis is minimaal (€ 400.000). Garanties dat deze wet klokkenluiders daadwerkelijk gaat helpen kunnen wij dan ook niet geven…

 

Van de nood een deugd?

“Weer een regel!”, denkt u misschien als ondernemer. Dat klopt. Maar een klokkenluidersregeling kan ook helpen om uw organisatie vroegtijdig problemen te laten signaleren en op te pakken. Dat kan een nieuwe Enron of Ahold affaire voorkomen. Wij denken graag met u mee.

Bram van Heel

 Klokkenluidersregeling verplicht