Valt u in het mes van verjaring? Of stuit u tijdig?