Van kartelparadijs naar kartelprocesparadijs?

MP0517_34-39

Als u op bovenstaand link klikt leest u van de hand van mr drs Robbert Mahler het artikel dat is verschenen in het Tijdschrift mededingingsrecht in de Praktijk, november 2017:

In het grijze verleden, voor de inwerkingtreding van de Mededingingswet in 1999, stond Nederland wel

bekend als kartelparadijs. De invoering van de Mededingingswet heeft gezorgd voor een geheel andere

situatie. Veel ondernemingen zijn zich ervan bewust dat het maken van mededingingsbeperkende afspraken

met concurrenten niet is toegestaan. Inmiddels hoort private handhaving van het mededingingsrecht

tot het vaste repertoire om kartels en kartelschade tegen te gaan. In dit artikel wordt aan de hand van

recente Nederlandse civiele rechtszaken stil gestaan bij verschillende procedurele ontwikkelingen: de

ruime rechterlijke bevoegd in Nederland, het verhalen van collectieve schade, procederen in het Engels en

vooraleerst (en de meeste aandacht voor) het doorberekeningsverweer.

 Van kartelparadijs naar kartelprocesparadijs?