Elke bedrijfssector heeft zijn specifieke kenmerken en eigenschappen. De individuele advocaten van Lawyers Alliance hebben ervaring in meerdere specifieke bedrijfssectoren, waardoor zij meer dan gemiddelde kennis hebben van specifieke bedrijfs– en/of productieprocessen, en de specifieke risico’s die daarbij horen.

Informatie- en Communicatietechnologie
Software ontwikkelen, onderhouden en exploiteren, het bouwen en beheren van IT systemen, netwerken, databanken en websites. Al sinds de jaren negentig zijn de advocaten van Lawyers Alliance actief bij juridische vragen die hierbij opkomen. Voorbeelden zijn het licentieren van software, geschillen over niet werkende software, digitale watermerken, online privacy, vergunningen voor telefoonnummers, nummerportabiliteit, hacking en andere security problemen, online content, open source, cloud issues.

Bouw en Projectontwikkeling
Een goed pand ontwerpen,  ontwikkelen, opleveren, geleverd krijgen, verhuren, onderhouden en verkopen. Hierbij helpen wij door voor  aannemers, projectontwikkelaars, architecten of opdrachtgevers  de juridische randvoorwaarden op te stellen. Ook procederen wij regelmatig voor de Raad van Arbitrage voor de Bouw en voor rechtbanken. Om te voorkomen dat u achter het net vist  leggen wij beslag. Voorkom rechtsverlies door oplevering en overdracht van de feitelijke macht door tijdig laagdrempelig juridische bijstand in te roepen.

Maritieme sector
Nederland heeft een toonaangevende positie in de wereldwijde maritieme bedrijfssector, en dan vooral op het gebied van de hightech maritieme sector. Lawyers Alliance heeft ervaring in meerdere delen van deze sector, zoals de scheepsbouw, het bouwen van specifieke offshore equipment en het wereldwijd uitvoeren van werkzaamheden daarmee, de verhuur van offshore equipment, het uitvoeren van diverse opdrachten en aanneming van werk ten behoeve van wereldwijde offshore en near-shore olie-, gas en windprojecten.

Energie
Wij hebben ervaring van de kant van de rijksoverheid, TenneT en diverse energiebedrijven, waaronder NUON.

Kansspelen
De kansspelwetgeving is in beweging, vooral door de komst van legaal gokken op het internet. De bestaande land based casino’s zijn al meer high tech dan menigeen denkt en raken steeds meer verweven met IT. De IT ervaring van onze advocaten gecombineerd met ervaring binnen legale kansspelaanbieders kan daarbij van waarde zijn. Uit ervaring weten de advocaten dat de overgang van een monopolie naar een gereguleerde markt juridischer wordt.

Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer vindt plaats in een gereguleerde markt. Er bestaat ervaring zowel van de kant van het ministerie van Infrastructuur en Milieu als van de kant van de vervoerders. Zo assisteerde een van onze advocaten bij de aanbesteding van de OV chipkaart voor TLS en voor verschillende regionale vervoerders.

Uitgeverijen
Gewerkt werd voor zowel grote als kleine spelers (Wolters Noordhoff, Lijnkamp Literairy Agents).

Zorgsector
Er bestaat ervaring bij het VU medisch centrum, bedrijfsleven (Genzyme, biotech) en de gemeente Amsterdam (WMO).