Naast meer ‘going concern’ zaken, worden wij regelmatig ingeschakeld om te assisteren bij specifieke projecten, bijvoorbeeld een fusie, overname of outsourcing van bedrijfsonderdelen. Wij zijn gewend om in een project team samen te werken met de diverse disciplines die een overname begeleiden, zoals fiscalisten, corporate finance consultants en accountants. Wij kunnen assisteren bij het juridische gedeelte van een overname- of fusietransactie, bijvoorbeeld het opstellen van informatiememoranda, intentieverklaringen, due diligence onderzoek, onderhandelingen, overgang van onderneming en opstellen van de contracten.