Lawyers Alliance is een samenwerkingsverband van individuele advocaten in de vorm van een kostenmaatschap. Binnen dit samenwerkingsverband voeren de advocaten ieder voor zichzelf zelfstandig de rechtspraktijk uit. 

Dit betekent dat iedere advocaat afzonderlijk voor eigen rekening en risico werkzaam is. Uitsluitend de advocaat waarmee een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan, kan aansprakelijk zijn. De advocaat voert de opdracht uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem of haar verwacht mag worden. De opdracht houdt geen resultaatsverbintenis in, maar een inspanningsverbintenis. 

U komt dus niet een opdracht tot juridische dienstverlening overeen met het kantoor Lawyers Alliance, maar met de behandelende advocaat. Hij of zij zal uw belangen behartigen en u persoonlijk te woord staan. In geval van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie, zal een collega-advocaat als waarnemer functioneren. Hoewel iedere advocaat binnen het samenwerkingsverband zelfstandig werkt, delen de advocaten hun kennis met elkaar. Bij een complexe zaak kan de hulp en expertise van een collega-advocaat worden ingeroepen.