Procederen is kostbaar en tijdrovend, maar niet in alle gevallen te voorkomen. Want wat doet u wanneer uw bedrijf schade lijdt doordat een leverancier te laat is met levering. Of wanneer een klant u aanspreekt omdat uw product of dienst niet goed zou zijn? Soms is een procedure dan toch onvermijdelijk. Onze eerste inzet is er altijd op gericht een procedure te voorkomen door de zaak te schikken. Maar dat moet wel leiden tot een resultaat waar u wat aan hebt. Zo niet, dan staan wij u bij in de procedure. Lawyers Alliance heeft ruime ervaring in het voeren van procedures, zowel bij de reguliere rechtsprekende instanties als bij Arbitrage instituten en diverse toezichthouders, bijvoorbeeld de Autoriteit Consument en Markt en de Reclame Code Commissie. Bij juridische geschillen proberen wij te schikken als het kan en procederen we als het moet.