Lawyers Alliance is niet aangesloten bij een Stichting Derdengelden. Dit betekent dat alle gelden die wij ten behoeve van cliënten incasseren, rechtstreeks door de wederpartij overgemaakt worden op de aangewezen bankrekening van de betreffende cliënt.