Geen kartelverbod bij duurzaamheid

Geen kartelverbod bij duurzaamheid

ACM, de toezichthouder op de Mededingingswet, heeft de concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken opgesteld over de mogelijkheden die concurrerende ondernemingen hebben om samen te werken op het gebied van duurzaamheid. Dankzij die leidraad krijgen ze niet zo snel te maken met een kartelverbod als ze hierover afspraken maken. In deze leidraad wordt uitgelegd wanneer en op welke wijze ondernemingen samen afspraken kunnen maken om duurzaamheid te bevorderen. ACM is de eerste Europese toezichthouder die zoiets doet.